"Highly dedicated and very creative at the same time - a passionate designer who delivered a beautiful work that perfectly matched the vision we had"

Lydia Constance Grønkvist Pedersen
Senior Rights Manager & Agent Film, Television & Drama Rights at Gyldendal

"Brokop has always delivered 110% and has never been close to miss a deadline. Apart from being a really nice guy, Brokop is a fast paced multi talented digital wizard and it's always been an absolute pleasure to work with him. "

Christian Korsager
Filmmaker at Korsager Studio

WarnerBros
BC-HospitalityGroup
esoft
OhByKopenhagenFur
HillKnownstrageties
Marriott
Millinghotels.com
Carlson-rezidor-hotel-logo
Radisson-Blu-Hospitality
park-inn
Markant-logo-hvid
Crowne_Plaza

"A true swizzarmyknife of production, and im alwas impressed by the way he can ad value to any stage of a production, including music 3Dgraphics editing compositing, and take care of a complex production from start to end"

Mads Tuxen
Art Director Comp and VFX supervisor

Showreelet indeholder udsnit af følgende kampagner:
- Marriott Drømmemøder i virkeligheden
-
Marriott Meetings imagined
-
Fazeday Branding campaign
-
Motomio ATV modelling
-
Innovation Embassy København 1658
-
RICOH Ridp Presentation
-
Markant 3D Lighting and room setup
-
D'Angleterre 260 års jubilæums show
-
Carlson Rezidor Quick Guides Title design
-
Billed Bladet Billed Bladets Guldpris
-
Crowne Plaza Bæredygtige møder
-
Radisson Blu Think planet
-
Park Inn Branding campaign
-
Bond One Exlainer video
-
Stella Maris Branding movie
-
Marriott Royal Suite Branding movie
-
Carlson Rezidor Insights
-
Miss Denmark BTS
-
Koldinghus Murenes minder event show
-
Radisson Blu Brain Food
-
SMS Passcode Explainer video
-
DTP 2018 Johnny Reimars tidsrejse
-
Language pocket Branding / Explainer video
-
Krigslive X Dokumentar
-
NuSkin Eventshow
-
Thorborg.tv Title design
-
Roboblast Planet Branding movie
-
Läkerol Branding video
-
Esoft Logo reveal
-
Comwell Conference Center Vi har plads

 

BC-HospitalityGroup
WarnerBros
esoft
Marriott
OhByKopenhagenFur
Millinghotels.com
Markant-logo-hvid
StellaMaris
Radisson-Blu-Hospitality
Carlson-rezidor-hotel-logo
park-inn
HillKnownstrageties
CCC
Fugteskperten

Du er altid velkommen til at skrive for en uforpligtende snak om alle de muligheder der er.

Skriv til rene@brokop.com og vi vender som regel tilbage til dig inden for meget kort tid.

Du er også velkommen til at tjekke LinkedIn profilen og / eller vores Facebook.

Brokop.com is a 'Full Service' production house, which—besides the obvious in developing strong stories and exciting visual solutions—often adds 'the element of surprise.'
It is not certain that it will be 'the surprise' that comes out on the TV screens in the living rooms, or will be shown on Facebook in a campaign banner or something else, but we think you should at least have the opportunity to be surprised! It is a human right to be presented with one or more exciting angles on Your brand - we think!

Our experience is that it is all about listening to the customer - what it really is they say and then translate that it into a solution. A solution that respect the customer, but at the same time gives the creative input and counter-play that they are entitled—since it is them who pays for the whole party.

It may well be that what it takes is creative craftsmanship and not more than that - and that is ok. We can do that easily and enjoy doing it. We take great pride in doing a good crafty and stable job.
After all, this is what we make most of.

But often we are invited to surprise!
"Give us a new angle on this" the brief will often be from the customer. "The starting point is such and such and the values ​​are here. It must keep you inside, but otherwise have in free rein. GO!"

And the meetings we have subsequently held where we present the new thoughts, ideas and inspirational visual approaches—words are not enough describe the 'twinkle' in everyone's eyes when they get the idea and come up with more ideas to expand that idea and more expansions to that idea and further evolvement of the concept.

As written in the introduction; It is not certain that it is the revolutionary new exciting angles of the brand that reach the end user. But the point here is that it is about the process itself!
The end result will under all circumstances be good; things will be visually strong, the campaign will show good statistics and you will be positioned stronger in the market afterwards.
But if you can enjoy the journey on the road to those results, while having your horizon expanded and professionally creative feedback on your brand ... well ... what's not to like.

A bit like eating stuffed chocolates!
We have all our favorites and the ones we stick to. But sometimes you would have to challenge yourself to try some of the others! The exciting one up there in the corner - the one with the strange surface in the middle ... and also the one with the funny weird twisted shape ... and maybe even the same with that strange pattern on top.

Sometimes you stick to the classics - the ones you know and are comfortable with.
Other times you are surprised at how good the alternative is.

Sometimes you just have to allow yourself to be surprised.

Showreelet indeholder udsnit af følgende kampagner:
- Marriott Drømmemøder i virkeligheden
-
Marriott Meetings imagined
-
Fazeday Branding campaign
-
Motomio ATV modelling
-
Innovation Embassy København 1658
-
RICOH Ridp Presentation
-
Markant 3D Lighting and room setup
-
D'Angleterre 260 års jubilæums show
-
Carlson Rezidor Quick Guides Title design
-
Billed Bladet Billed Bladets Guldpris
-
Crowne Plaza Bæredygtige møder
-
Radisson Blu Think planet
-
Park Inn Branding campaign
-
Bond One Exlainer video
-
Stella Maris Branding movie
-
Marriott Royal Suite Branding movie
-
Carlson Rezidor Insights
-
Miss Denmark BTS
-
Koldinghus Murenes minder event show
-
Radisson Blu Brain Food
-
SMS Passcode Explainer video
-
DTP 2018 Johnny Reimars tidsrejse
-
Language pocket Branding / Explainer video
-
Krigslive X Dokumentar
-
NuSkin Eventshow
-
Thorborg.tv Title design
-
Roboblast Planet Branding movie
-
Läkerol Branding video
-
Esoft Logo reveal
-
Comwell Conference Center Vi har plads

 

Du er altid velkommen til at skrive for en uforpligtende snak om alle de muligheder der er.

Skriv til rene@brokop.com og vi vender som regel tilbage til dig inden for meget kort tid.

Du er også velkommen til at tjekke LinkedIn profilen og / eller vores Facebook.

Mig

Brokop.com er et 'Full Service' produktionshus, som — udover det åbenlyse i at udvikle stærke historier og spændende visuelle løsninger — også  sætter en stor ære i  at tilføje 'the element of surprise.'
Det er ikke sikkert, at det bliver dét der kommer ud på fjernsynsskærmene i stuerne, eller bliver vist på Facebook i et kampagnebanner eller noget helt tredje, men vi synes du skal have muligheden for at blive overrasket!  Det er en menneskeret at blive præsenteret for én eller flere spændende vinkler på sit brand — synes vi!

Vores erfaring er, at  det handler om at lytte til kunden — hvad det egentlig er de siger og så omsætte dét til en løsning. En løsning som har respekt for kunden, men samtidig med giver det kreative indspark og modspil som de har ret til og krav på — siden det nu er dem der betaler hele gildet. (For at sige det rent ud.)

Det kan så sagtens være, at dét der skal til,  er det kreative håndværk og ikke mere end dét —  og det er ganske glimrende.  Det kan vi sagtens og nyder at gøre det. Vi sætter stor stolthed i at udføre et godt stabilt stykke arbejde.
Det er trods alt dét vi lever og laver mest af!

Men ofte bliver vi inviteret til at overraske!
"Giv os en ny vinkel på det her" vil briefen ofte være fra kunden. "Udgangpunktet er sådan og sådan og værdierne er dem her. Det skal i holde jer indenfor, men ellers har i frie tøjler. GO!"

Og de møder vi efterfølgende har holdt hvor vi har præsenteret de nye tanker, idéer og inspirerende visuelle indgangsvinkler — ord er næsten for fattige til at beskrive det lys der bliver tændt i alles øjne, mens vi i fællesskab taler os varme på hvilke muligheder de nye perspektiver åbner op for.

Som skrevet i indledningen; det er ikke sikkert det er de revolutionerende spændende vinklinger på brandet, der kommer ud til slutbrugeren. Men pointen her, er at det handler det om selve processen!
Slutresultatet skal nok blive godt; tingene skal nok komme til at stå visuelt stærkt, kampagnen skal nok fremvise gode statistikker og man vil stå stærkere positioneret i markedet bagefter.
Men hvis man kan nyde rejsen dertil, samtidig med at man får sin horisont udvidet og professionel kreativt feedbak på sit brand ... så er det da så meget sjovere!

Lidt ligesom at spise fyldte chokolader!
Vi har alle vores favoritter og dem vi holder fast ved. Men man skal også byde sig selv lige at prøve nogle af de andre! Den spændende dér oppe i hjørnet — den med den mærkelige overflade i midten ... og også lige den med den sjove vinkel ... og måske også liiige den dér med det mønster der ligner en karamelbrun fjeder.

Nogle gange holder man fast ved klassikerne — dem man kender og er tryg ved at kunne lide.
Andre gange bliver man overrasket over hvor godt alternativet er.

Indimellem skal man tillade sig selv at blive overrasket.

BC-HospitalityGroup
WarnerBros
esoft
Marriott
OhByKopenhagenFur
Millinghotels.com
Markant-logo-hvid
StellaMaris
Radisson-Blu-Hospitality
Carlson-rezidor-hotel-logo
park-inn
HillKnownstrageties
CCC
Fugteskperten

This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publicly accessible. Please do not delete this page 🙂 .

"Highly dedicated and very creative at the same time - a passionate designer who delivered a beautiful work that perfectly matched the vision we had"

Lydia Constance Grønkvist Pedersen
Senior Rights Manager & Agent Film, Television & Drama Rights at Gyldendal

"Brokop has always delivered 110% and has never been close to miss a deadline. Apart from being a really nice guy, Brokop is a fast paced multi talented digital wizard and it's always been an absolute pleasure to work with him. "

Christian Korsager
Filmmaker at Korsager Studio

WarnerBros
BC-HospitalityGroup
esoft
OhByKopenhagenFur
HillKnownstrageties
Marriott
Millinghotels.com
Carlson-rezidor-hotel-logo
Radisson-Blu-Hospitality
park-inn
Markant-logo-hvid
Crowne_Plaza

"A true swizzarmyknife of production, and im alwas impressed by the way he can ad value to any stage of a production, including music 3Dgraphics editing compositing, and take care of a complex production from start to end"

Mads Tuxen
Art Director Comp and VFX supervisor